PinYin - ji

How to pronounce ji in Mandarin Chinese PinYin?

How to spell pinyin ji with tones in Mandarin Chinese?